December 07, 2023
Imsaak:03:25
Fajr:03:37
Sunrise:05:03
Dhuhr:12:08
Asr:15:48
Sunset:19:12
Maghrib:19:29
Isha:20:32
PrayTime.info