November 23, 2017
Imsaak:03:56
Fajr:04:08
Sunrise:05:36
Dhuhr:12:40
Asr:16:26
Sunset:19:44
Maghrib:20:02
Isha:21:06
PrayTime.info