August 21, 2017
Imsaak:05:35
Fajr:05:45
Sunrise:06:58
Dhuhr:13:29
Asr:17:02
Sunset:19:58
Maghrib:20:13
Isha:21:06
PrayTime.info