August 14, 2017
Imsaak:05:30
Fajr:05:40
Sunrise:06:55
Dhuhr:13:30
Asr:17:04
Sunset:20:05
Maghrib:20:20
Isha:21:14
PrayTime.info