December 14, 2017
Imsaak:05:46
Fajr:05:55
Sunrise:07:10
Dhuhr:12:20
Asr:15:12
Sunset:17:31
Maghrib:17:47
Isha:18:40
PrayTime.info