June 28, 2017
Imsaak:03:01
Fajr:03:14
Sunrise:04:45
Dhuhr:11:57
Asr:15:42
Sunset:19:09
Maghrib:19:27
Isha:20:33
PrayTime.info