November 23, 2017
Imsaak:05:07
Fajr:05:17
Sunrise:06:34
Dhuhr:11:40
Asr:14:27
Sunset:16:46
Maghrib:17:03
Isha:17:59
PrayTime.info