February 17, 2018
Imsaak:05:00
Fajr:05:10
Sunrise:06:26
Dhuhr:11:55
Asr:14:59
Sunset:17:24
Maghrib:17:40
Isha:18:35
PrayTime.info