January 16, 2017
Imsaak:05:20
Fajr:05:30
Sunrise:06:50
Dhuhr:11:51
Asr:14:32
Sunset:16:51
Maghrib:17:08
Isha:18:06
PrayTime.info