February 17, 2017
Imsaak:04:59
Fajr:05:09
Sunrise:06:25
Dhuhr:11:55
Asr:14:59
Sunset:17:24
Maghrib:17:40
Isha:18:35
PrayTime.info