December 14, 2017
Imsaak:05:12
Fajr:05:22
Sunrise:06:44
Dhuhr:11:35
Asr:14:09
Sunset:16:27
Maghrib:16:45
Isha:17:44
PrayTime.info