June 28, 2017
Imsaak:03:36
Fajr:03:51
Sunrise:05:26
Dhuhr:12:44
Asr:16:35
Sunset:20:02
Maghrib:20:21
Isha:21:31
PrayTime.info