January 16, 2017
Imsaak:06:21
Fajr:06:31
Sunrise:07:51
Dhuhr:12:51
Asr:15:32
Sunset:17:51
Maghrib:18:09
Isha:19:06
PrayTime.info