July 21, 2017
Imsaak:03:56
Fajr:04:10
Sunrise:05:40
Dhuhr:12:48
Asr:16:37
Sunset:19:55
Maghrib:20:12
Isha:21:18
PrayTime.info