December 14, 2017
Imsaak:05:25
Fajr:05:36
Sunrise:07:06
Dhuhr:11:40
Asr:13:55
Sunset:16:13
Maghrib:16:33
Isha:17:37
PrayTime.info