December 17, 2017
Imsaak:05:27
Fajr:05:38
Sunrise:07:08
Dhuhr:11:41
Asr:13:56
Sunset:16:14
Maghrib:16:34
Isha:17:38
PrayTime.info