November 23, 2017
Imsaak:05:18
Fajr:05:29
Sunrise:06:57
Dhuhr:11:42
Asr:14:06
Sunset:16:26
Maghrib:16:45
Isha:17:49
PrayTime.info