May 29, 2017
Imsaak:02:12
Fajr:02:31
Sunrise:04:21
Dhuhr:11:53
Asr:15:55
Sunset:19:25
Maghrib:19:45
Isha:21:07
PrayTime.info