July 21, 2017
Imsaak:02:32
Fajr:02:50
Sunrise:04:36
Dhuhr:12:02
Asr:16:03
Sunset:19:27
Maghrib:19:47
Isha:21:05
PrayTime.info