November 23, 2017
Imsaak:06:28
Fajr:06:40
Sunrise:08:13
Dhuhr:12:49
Asr:15:06
Sunset:17:25
Maghrib:17:46
Isha:18:53
PrayTime.info