June 28, 2017
Imsaak:02:41
Fajr:03:07
Sunrise:05:17
Dhuhr:13:06
Asr:17:16
Sunset:20:55
Maghrib:21:18
Isha:22:53
PrayTime.info