July 21, 2017
Imsaak:03:18
Fajr:03:38
Sunrise:05:35
Dhuhr:13:09
Asr:17:15
Sunset:20:43
Maghrib:21:04
Isha:22:30
PrayTime.info