December 14, 2017
Imsaak:05:48
Fajr:05:59
Sunrise:07:35
Dhuhr:11:58
Asr:14:03
Sunset:16:20
Maghrib:16:41
Isha:17:50
PrayTime.info