June 28, 2017
Imsaak:02:32
Fajr:02:58
Sunrise:05:08
Dhuhr:12:58
Asr:17:08
Sunset:20:47
Maghrib:21:10
Isha:22:46
PrayTime.info