December 14, 2017
Imsaak:06:39
Fajr:06:51
Sunrise:08:27
Dhuhr:12:49
Asr:14:54
Sunset:17:11
Maghrib:17:32
Isha:18:41
PrayTime.info