December 14, 2017
Imsaak:05:39
Fajr:05:51
Sunrise:07:27
Dhuhr:11:49
Asr:13:54
Sunset:16:11
Maghrib:16:32
Isha:17:41
PrayTime.info